Politica de confidentialitate

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale Administratorului

 

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

 

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

____________________________________________________________________________________________________________

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Colectăm datele cu caracter personal pe care aplicația Zmaukin app vi le solicită pentru deschiderea contului și plasarea Comenzilor. Categoriile de date personale pe care le colectăm sunt:

 1. numele si prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, domiciliul ;

 2. cardul bancar si istoricul comenzilor efectuate

 3. contul bancar și istoricul solicitarilor de returnare de sume daca e cazul;

 4. date cu privire la telefonul dvs., număr, versiune sistem de operare, istoricul accesărilor aplicației Zmaukin app și localizarea dispozitivului dacă această a fost permisă de către utilizator;

 5. informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre îl constituie onorarea Comenzilor dvs., vom fi în imposibilitate de a vă livra produsele comandate sau rezolva eventualele dvs. sesizări, renunțări ori anulări.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Administratorului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă putea livra produsele solicitate conform Comenzilor efectuate, pentru a vă informa cu privire la situația Contului dvs inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă și/sau la produsele achiziționate.

Temei: executarea contractului în conformitate cu ”Termenii și Condițiile ” zmaukin app

În cazul unor acțiuni de marketing:

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la cele mai înalte standarde prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat al serviciilor funizate prin zmaukin app, este posibil să transmitem datele dvs. personale :

 1. Parteneri de afaceri: Companii specializate de curierat, procesatori de plată. În ambele cazuri sunteți informat în cadrul aplicației cine este curierul sau procesatorul de plăți.

 2. Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională).

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

În prestarea serviciilor furnizate către dvs. prin zmaukin app nu colectăm date personale de ale dvs. de la terți.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Nu, datele dvs. nu vor fi transmise către țări care nu fac parte de Uniunea Europeana sau Spațiul Economic European.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale necesare vor fi păstrate pe toată perioada cât veți avea un cont activ în Zmaukin app și cel mult 3 ani după ultima dvs. Comandă în măsura în care legislaţia aplicabilă nu prevede termene de prescripție mai lungi sau atunci când dispoziţiile legale impun alte termene specifice pentru păstrarea anumitor înregistrări și/sau documente în scop de arhivare, fiscal sau de audit ori în vederea apărării intereselor și formulării apărărilor într-un eventual litigiu.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge datele dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

 2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

 4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

 5. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

 6. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

Pentru a afla cum vă puteți exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să consultați secțiunea „Întrebări sau reclamații

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personale în mod foarte serios, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(a) să ne contactați în scris la următoarea adresa de e-mail: [email protected].

Pentru a facilita procedura de soluționare a cererii dvs, este important ca cererea sa fie trimisa de pe adresa de e-mail cu care sunteți înregistrați în contul Zmaukin app. Ulterior transmiterii cererii, un reprezentant al Administratorului va lua legătura cu dvs. și va solicita informații suplimentare pentru identificarea dvs. și facilitarea ulterioară a exercitării dreptului. Este important să dați curs solicitării reprezentantului Administratorului și să furnizați toate informațiile necesare pentru a vă putea identifica, în caz contrar, din motive de securitate, vom fi nevoiți să respingem cererea dvs.

În cazul în care veți respecta instrucțiunile noastre de mai sus noi vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate schimba din când în când. Pentru a afla despre aceste schimbări vă rugăm să consultați periodic Politica de confidențialitate revizuită accesând site-ul: www.zmaukin.com. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Ultima actualizare: 30.08.2020

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord